Patrick Oderling

 Patrick O beskärd

  • Ansvarig för golfutbildningen på Golfgymnasiet i Landskrona sedan 1997.
  • Stor erfarenhet av elever som söker till College.
  • Medlem av PGA Sweden och har över 25 års erfarenhet som golfpro.
  • Idrottsansvarig för Skånes Golfförbund sedan fem år tillbaka.