Prov till college

IMG 1493

Allmänt

Som internationell idrottsstudent behöver du göra två prov för att bli "eligible" (godkänd för spel av NCAA och NAIA).  Det ena är ett språktest som heter TOEFL; Test Of English as a Foreign Language. Det andra kan variera men det absolut vanligaste är SAT, ett sorts högskoleprov som testar matte, logik och engelska. Både NCAA och NAIAs eligibility center godkänner också resultat från en konkurrent tll SAT som heter ACT.

Man måste hålla i minnet att det finns två typer av krav för SAT, TOEFL och ACT. Det som listas nedan är nivåerna som krävs för att få utöva collegeidrott. Utöver det kan de olika skolorna ställa högre krav. Ju högre testresultat desto större valfrihet får du.

 

Vad är SAT?

SAT är ett standardiserat prov för antagning till college som ägs, görs och administreras av the Collegeboard, en icke vinstdrivande organisation i USA. SAT består av tre delar: Writing, Critical Reading och Mathematics. NCAA och NAIA räknar endast resultaten i Critical Reading och Mathematics, men det behöver inte betyda att den skola du ansöker till struntar i sektionen "writing". Varje del poänggraderas mellan 200 och 800 poäng. Maxpoäng som räknas blir alltså 1600 och det lägsta man kan få är 400 poäng. Minikravet brukar vara 820 poäng sammanlagt, men ju bättre du skriver ju bättre möjligheter till att välja skola har du. För NCAA div 2 krävs just 820 poäng, men i div 1 tillämpas en sk Sliding Scale där man kan balansera ett sämre resultat på SAT med ett högt snittbetyg i sina kärnämnen  (Core GPA).

NAIA har ett något högre miniresultat nämligen 860. Det är heller inte tillåtet att kombinera olika provresultat (vilket är tillåtet på NCAA) utan du måste uppnå ditt kombinerade resultat under en sittning.

Testet kostar 78 USD och man ska anmäla sig ca en månad innan. Har man inte anmält sig i tid så kostar det 104 USD. I Sverige kan man skriva SAT i Göteborg, Malmö och Stockholm. Se rubriken Aktuellt härintill för nästa anmälnings- och provdatum.

 

Collegeclub Sweden och SAT

Du som är ansluten till Collegeclub Sweden kommer att ha en stor fördel jämfört med många andra. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa svenska golfare med de rätta förberedelserna inför SAT. Du kommer att få skriftlig, muntlig och en hel del elektronisk hjälp för att höja din SAT-score rejält. En av delarna vi erbjuder är en unik SAT-guide på svenska, som steg för steg går igenom hur provet är sammansatt och hur man plugga till och genomföra provet för att få s hög poäng som möjligt. De flesta vi stött på hitills har gjort sitt första SAT försent. Vi rekomenderar att man gör sitt första prov senast höstterminen i tvåan på gymnasiet, men du kan givetvis räkna med att vi hjälper dig på bästa sätt även om du tänker göra provet senare.

 

TOEFL

TOEFL : mäter en students möjlighet at använda sig av engelska på universitetsnivå; TOEFL erbjuds endast som ett internetbaserat (ibT) i Sverige. Här är en bra länk från Discover Business Online som visar på TOEFL innehåll och hur du pluggar till TOEFL.

 

TOEFL – upplägg

 

Del 1: Reading (läsförståelse) tar cirka 90 minuter.

Del 2: Listening (hörförståelse) tar cirka 60 – 90 minuter.

Del 3: Speaking (muntlig framställning) tar cirka 20 minuter

Del 4: Writing (skriftlig framställning) tar cirka 50 minuter.

Resultatet av de olika delarna räknas sedan ihop och ger en totalpoäng.

TOEFL – Hur går man tillväga

Det bästa sättet att registrera dig för ett TOEFL-test är att gå in på www.ets.org/toefl, där du upprättar en personlig profil och kan få reda på vilka testcenter som finns samt vilka datum som testet hålls. Vid registreringstillfället betalar du också testavgiften som är cirka 140 dollar.

 

ACT

ACT är ett antagningsprov för college med ämnestester i engelska, matte, läsförståelse och naturvetenskap; ACT accepteras av alla 4-åriga colleges och universitet i USA Registrera dig här www.actstudent.org Då ACT inte är alls lika vanligt förekommande så har Collegeclub Sweden  inte motsvarande specialkunskaper i ACT som vi besitter i SAT.