Ordlista

Bachelor´s degree – motsvarighet till en svenska Fil. Kand.

Campus – universitetsområde

Dorm – studentrum

Eligibility - Godkännande som idrottselev av exempelvis NCAAs eligibility center

Freshman – första års student

General education – allmänna kurser

GPA - Core Grade Point Average. Medelbetyg i de obligatoriska gymnasiekurser som räknas. Ett högt GPA kan vid division 1 spel inom NCAA göra att du inte behöver få till ett jättebra resultat på SAT och tvärtom.

I-20 – en handling där skolan bekräftar en students plats vid universitetet

Junior – tredje års student

Major – huvudämne

NAIA, National Association of Intercollegiate Athletics – En något mindre organisation för administration av Collegeidrott

NCAA, National Collegiate Athletic Association – den största organisationen för administration av collegeidrott

NLI, National Letter of Intent – dokument som signeras och därmed binder spelaren till ett universitet

Recruit trip/Official visit – kort  besök vid en skola eller flera skolor

Red shirt – att stå över tävlande en termin eller ett år

Roster - Laguppställning, eg. deltagarlista. Kolla t.ex. TCUs roster of 2012-13 med två svenskar här

SAT – amerikanskt högskoleprov, testar färdigheter i matematik, logik och engelska

Scholarship – stipendium

Senior – sista års student

Sophomore – andra års student

TOEFL, Test of English as a Foreign Language – test av engelska för utländska studenter obligatoriskt

Tution – skolavgift

Undergraduate degree – kandidatexamen