Collegesystemet

Universiteten i USA erbjuder stora möjligheter att läsa ämnen som verkligen intresserar dig och urvalet är stort

College är en fyraårig utbildning i USA som motsvarar svenska högskolestudier. Det allmäna intresset för collegeidrott är högt och genererar därför en del pengar. Därför kan skolorna erbjuda scholarship till studenter som håller hög nivå i sin idrott och dessutom kan uppvisa bra studiemeriter.

Många svenska ungdomar som kombinerar studier med sin idrott på amerikanska universitet, tillhör redan eliten och satsar, i många fall på en proffskarriär.

Andra satsar inte enbart på sin idrott och ser kanske framförallt chansen att kombinera idrotten med en kvalificerad utbildning.

Det amerikanska utbildningssystemet

Det amerikanska utbildningssystemet skiljer sig från det svenska och amerikaner börjar studera vid universitetet ett år tidigare än vad vi gör. Terminernas är också något kortare än de vi har i Sverige, från mitten av augusti till mitten av december samt från mitten av januari till början av maj.
En kandidatexamen kallas undergraduate degree vilket normalt tar fyra år att avlägga på ett amerikanskt universitet.
Som student tilltalas man olika varje år man går.
1:a året Freshman
2:a året Sophomore
3:a året Junior
4:e året Senior
Under de två första åren läser man enbart allmänna kurser, General education.
Dessa är basämnen som många svenskar uppfattar som en fortsättning på gymnasiet.
Efter de två första åren är det dags att välja huvudämne, major. Du kan välja mellan ett stort antal inriktningar och valet görs helt efter eget intresse.
En examen från ett fyraårigt college benämns en Bachelor´s degree, vilket motsvarar en svensk Fil. Kand. Vill du studera vidare, så gör du det genom att läsa vid en Graduate school, där du kan få din masters degree.
Universiteten i USA mäter antalet timmar man studerar i varje ämne, så kallade credit hours. Ett ämne som du läser tre timmar i veckan ger tre credit hours, vanligtvis läser en student 14 credit hours i veckan.
Tentamen sker två gånger per termin, oftast i mitten och slutet på terminen.